СРД „ШАРАН“ - Македонска Каменица

Полн назив на здружението:    СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО
„ШАРАН“ – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
Скратен назив:    СРД „ШАРАН“
Место:    МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
Адреса:    Ул. Осоговска бб,  Македонска каменица
Дата на регистрација (пререгистрација):    
25.01.2000 година
Број на Решение за вршење дејност спорт:    
27-9191/1 од 05.10.2000 година
Жиро сметка:    Спортско риболовно друштво ШАРАН – М. Каменица
Жиро сметка: 300320000019517
Депонент:    Комерцијална банка
e-mail адреса:    
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Телефон на здружението:    

Претседател:    
Горан Стоименовски    телефони за контакт
        071/211-938
070/234-088
Лица за постојан контакт:    

1.    Горан Стоименовски
2.    Даме Стоименовски     телефони за контакт
        
1. 071/211-938
2. 071/314/665

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00