Испечатете ја страната

ЗСРРК „ВАРДАР“ - Скопје

Полн назив на здружението: ЗДРУЖЕНИЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВЕН КЛУБ
„ВАРДАР“ - СКОПЈЕ
Скратен назив: ЗСРРК „ВАРДАР“ - СКОПЈЕ
Место: СКОПЈЕ
Адреса: Ул. Кочо Рацин  75,  Скопје
Дата на регистрација (пререгистрација):    
21.03.1973/28.03.2011 година
Број на Решение за вршење дејност спорт:    
08-183/1 од 18.01.2011 година
Жиро сметка:    300000000190059
Депонент:    Комерцијална банка АД Скопје 
e-mail адреса:    1. Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Телефон на здружението:    

Претседател: Проф.Др. Никола Панов

телефон за контакт: 02/3238-445

Секретар на здружението: Кирил Ивановски

телефон за контакт: 070/575-190

Лица за постојан контакт:  Кирил Ивановски