Известување за спортски натпревари

05 Апр 2022
588 пати

На 24-тата седница на УО на Македнската Риболовна Федерација по предлог на Председателот на судиска комисија Лазар Лазаровски е одлучено најкасно 7 (седум) дена пред почетокот на лига натпреварите да бидат доставени следниве документи:

• Договор склучен помеѓу клубот и натпреварувачот
• Барање за регистрација на натпреварувачи за натпреварувачката година
• Пристапница - изјава
• Лекарско поединечно за секој натпреварувач
• Уплата за спортска легитимација
• Котизација зависно од дисциплината во која се натпреваруваат
• Осигурување поединечно или групно
• Решение за вршење на дејност спорт – спортски риболов
• Платена чланарина кон МРФ за 2022 година

Македонска Риболовна Федерација
Претседател на судиска комисија
Лазар Лазаровски

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00