ЛИЧНИ КАРТИ НА РИБОЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА

Полн назив на здружението:СПОРТСКО РИБОЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ ЕКОЛОШКИ КЛУБ КОЧАНСКИ РИБАР - КОЧАНИ    Скратен назив:    СРЗЕК КОЧАНСКИ РИБАР - КочаниМесто:   …
Полн назив на здружението: ЗДРУЖЕНИЕ  НА СПОРТСКИ  РИБОЛОВЦИ ПЕЦ-ПЕЦ Скратен назив: ЗСР ПЕЦ-ПЕЦ  ПРИЛЕПМесто: 7500 ПрилепАдреса: ул .Тризла  бр.161  Датум…
Полн назив на здружението: ЗДРУЖЕНИЕ НА РИБОЛОВЦИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН КЛУБ РИБАР 2011 СКОПЈЕ      Скратен назив: ЗРСРК РИБАР 2011  Место:…
Полн назив на здружението:    Спортско риболовен клуб „РИБАРСКА ВИСТИНА“     Скратен назив:    СРК Рибарска ВистинаМесто:    ОхридАдреса:    ул Карпош Војвода бр 37/21…
Полн назив на здружението:    Здружение на рекреативни риболовци СПОРТСКИ КЛУБ СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАР Охрид     Скратен назив:    ЗРРСК Свети Апостол Петар…
Полн назив на здружението: ЗДРУЖЕНИЕ НА СПОРТСКИ РИБОЛОВЦИ „ТАШ МА 2011“ - ТАШМАРУНИШТА, СТРУГАСкратен назив: ЗСР „ТАШ МА 2011“ -…
Полн назив на здружението: ЗДРУЖЕНИЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВЕН КЛУБ„ВАРДАР“ - СКОПЈЕСкратен назив: ЗСРРК „ВАРДАР“ - СКОПЈЕМесто: СКОПЈЕАдреса: Ул. Кочо Рацин  75, …
Полн назив на здружението:    ЗДРУЖЕНИЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВЕН КЛУБ “ПЧИЊА„ КУМАНОВО     Скратен назив:    ЗСРРК ПЧИЊАМесто:    КУМАНОВОАдреса:    Ул. Ленинова ббДата на…
Полн назив на здружението:    ЗДРУЖЕНИЕ НА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВЕН КЛУБ                               „КРКУШКА“ - Велес     Скратен назив:    ЗСРРК КРКУШКАМесто:    ВЕЛЕСАдреса:    Димитар Влахов…
Полн назив на здружението:    Спортски риболовен клуб КРАП - СтрумицаСкратен назив:    СРК Крап СтрумицаМесто:    СтрумицаАдреса:    ул. Васил Главинов бр.60Дата на…
Полн назив на здружението:    Здружение Спортско Рекреативен Риболовен Клуб                          Крап-Радовиш, Радовиш     Скратен назив:    СРРК КРАП-РАДОВИШМесто:    РАДОВИШАдреса:    ул. Илинденска бб     Радовиш    …
Полн назив на здружението:    РИБОЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ СПОРТСКИ РИБОЛОВЕНКЛУБ „МРЕНА“ - КРУШЕВОСкратен назив:    РЗСРК „МРЕНА“ - КРУШЕВОМесто:    КРУШЕВОАдреса:    ул. „Викенд зона“ …
Назив и седиште на примачот:   ЗСРРК Неготино – Неготино Банка на примачот:   Стопанска Банка Жиро сметка:   200000003321078
Полн назив на здружението:    ЗДРУЖЕНИЕ  НА  СПОРТСКИ  РИБОЛОВЦИ„БАБУНА“ - ВЕЛЕССкратен назив:    ЗСР „БАБУНА“ - ВЕЛЕСМесто:    ВЕЛЕСАдреса:    Ул. Васил Ѓоргов  бб, …
Полн назив на здружението:    Здружение на спортски риболовци Шампион 2005 СтрумицаСкратен назив:    ЗСР Шампион 2005 - СтрумицаМесто:    СтрумицаАдреса:    ул. Неретва…
Полн назив на концесионерот:    Јавно претпријатие “Стрежево“- БитолаСкратен назив:    ЈП “Стрежево“- БитолаМесто:    БИТОЛААдреса:    “Булевар 1-ви Мај“ бб. 7000 БитолаДепонент/ Жиро…
Полн назив на здружението: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ ,,ЈАСЕН“ Скратен назив:    ЈПУЗПП ,,ЈАСЕН“Место:    СКОПЈЕАдреса:    11…
Полн назив на здружението:                Здружение на спортски риболовци                           ЈУГ- 52 Гевгелија    Скратен назив:    ЗСР  ЈУГ – 52 Место:  …

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00