ИЗВЕСТУВАЊА

Фидер Лига 2024 – Трето Коло Ревир: Мавровица-Свети Николе ПРОГРАМА - Саатница: 18.05.2024 сабота (неофицијален тренинг) 19.05.2024 недела (натпревар) до 08:00 –Пристигнување на тамкичарите 08:15-08.30 -Извлекување редослед и стартни места 08:30- ПРВ СИГНАЛ - Пристап во натпреварувачко место 09:10 – ВТОР СИГНАЛ – 5 минути до почетокот на контролата на храната и мамките од страна на судиите 09:15 – ТРЕТ СИГНАЛ - почеток на контролата на храната и мамките од страна на судиите 09:50 – ЧЕТВРТ СИГНАЛ - Почеток на обилно прихранување ( 10 минути ) 10:00 – ПЕТТИ СИГНАЛ – Почеток на ловење риба 14:55 – ШЕСТИ СИГНАЛ - 5 минути до крајот на ловење на риба 15:00– СЕДМИ СИГНАЛ – Крај на ловење на риба Натпреварувачите треба да…
ПРОГРАМА за Прва Спортско-риболовна Лига 2024 дисциплина Пливка категорија Сениори, У-25 и У-20 за Трето и Четврто коло Согласно усвоениот Календар и Пропозициите за Спортско-риболовни натпревари за 2024 година, ја објавуваме програмата за Трето и Четврто коло од натпреварите во Првата Лига дисциплина Пливка. Организатор на натпреварот: Македонската Риболовна Федерација и Натпреварувачката комисија за дисциплина Пливка. Место на одржување: Тиквешко Езеро, патека Модри Стени Термин: 27.04.2024 (сабота) – Трето коло 28.04.2024 (недела) – Четврто коло Право на учество во Трето и Четврто коло од Првата Лига имаат сите екипи во категорија сениори и сите поединци во категорија У-20 и У25, кои учествувале во првите две кола. Сите РЗК што ќе се пријават за учество во Првата Лига во конкуренција Сениори,…
ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИ РЕВИРИ за 2024 год. (погледнете или превземете)
По повод објавените документи од страна на одредени лица во текот на 08.04.2024 год, МРФ го дава следново соопштение - Документот кои е објавен од АМС не е доставен до архивата на МРФ По повод изнесените податоци дека се чека одлуката за упис на преседателот изгласан на нерегуларното собрание одржано на 24.12.2024 год. се невистините. Во прилог е решението од второстепена комисија на Централен Регистар дека се одбиени како нерегуларни. Што значи дека спортските натпревари продолжуват според календарот. Спортот не смее да запре. Бистро
ПРОГРАМА за Прва Спортско-риболовна Лига 2024 дисциплина Пливка категорија Сениори, У-25 и У-20 за Прво и Второ коло Согласно усвоениот Календар и Пропозициите за Спортско-риболовни натпревари за 2024 година, ја објавуваме програмата за Прво и Второ коло од натпреварите во Првата Лига дисциплина Пливка. Организатор на натпреварот: Македонската Риболовна Федерација и Натпреварувачката комисија за дисциплина Пливка. Место на одржување: Тиквешко Езеро, патека Модри Стени Термин: 13.04.2024 (сабота) – Прво коло 14.04.2024 (недела) – Второ коло Право на учество во Првата Лига во натпреварувачката 2024 година имаат сите РЗК со една или повеќе екипи, доколку навремено се пријават, ја уплатат годишната членарина и котизација за 2024 година и ги достават сите потребни документи. Краен рок за пријавување е 07. Април 2024…
ПРОГРАМА За прво коло од Фидер (Хранилка – метод) Лига 2024 – Прво Коло Патека: акумулација Осломеј-Кичево ПРОГРАМА - Саатница: 30.03.2024 Сабота (неофицијален тренинг) 31.03.2024 Недела (натпревар) до 08:00 –Пристигнување на натпреварувачите 08:00-08.30-Отворање на натпреварот и извлекување редослед и стартни места 08:30-09.50- Пристап во натпреварувачко место и подготовка 09:50-10.00 - Почеток на обилно прихранување ( 10 минути ) 10:00– Почеток на ловење риба 14:55 - 5 минути до крајот на ловење на риба 15:00– Крај на ловење на риба Натпреварувачите треба да поседуваат спортска легитимација. Судискиот колегиум ќе биде дополнително утврден.
Согласно Правилникот за спортско-риболовни судии , комисијата објавува П Р О Г Р А М А За полагање на испит за спортско-риболовни судии Полагањето испит за спортско-риболовни судии ќе се спроведе во сите дисциплини во двата ранга: III ранг - основен судија и II ранг - државен судија, за секоја дисциплина посебно. Спроведување на испитот 2.1. Теоретскиот дел се врши писмено, со заокружување и дополнување на одговори на поставените прашања и понудените одговори и решавање на задача со пресметување на резултати за одреден натпревар. Тежината на задачата ќе биде според рангот за кој се полага. 2.2. За пресметување на конечните резултати од теоретскиот дел, прашањата учествуваат со 50 бода и задачата со 50 бода. Теоретскиот дел ќе се смета за…

Известување за судии

08 Мар 2024
236 пати
Почитувани спортско-риболовни судии, Ве известуваме дека уплатата за судиска такса (500 ден. за основен и 1000 ден. за државен судија), за 2024 година, и спортска легитимација, треба да се уплати на жиро сметка на МРФ 300000000191029 Комерцијална Банка, надоцна до 21.03.2024 година. Претседател на судиска комисијаМартин Павлов

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00