ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ТЕЛА - КОМИСИИ

01 СУДИСКА КОМИСИЈА

02 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА ПЛИВКА

 
- Мартин Павлов, претседател
- Димче Мајковски, член
- Пеце Велевски, член
- Крсте Јовчевски, член
- Јане Томов, член
 
- Борче Еленов, претседател
- Васил Хаџиски, член
- Васе Здравков, член
- Драгомир Лазаревски, член
- Тодор Наневски , член
- Бобан Милошевски, член
- Зоран Стојмановски

03 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА КРАП

- Даниел Наумоски, претседател
- Александар Илиоски, член
- Оливер Алексовски, член
- Драги Џониќ, член
- Максим Јаки. член

04 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА СПИН

- Славко Наумоски, член
- Васе Ѓорѓески, член

05 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА МУШИЧКА

06 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА ФИДЕР

 
- Перо Стефков, претседател
- Васе Ѓорѓевски, член
- Зоран Наумовски, член
- Петар Гулески, член
- Тихо Смилевски, член
- Ивица Коцевски, член
 
- Мартин Спасовски, претседател
- Александар Јордановски, член
- Миле Илиевски, член
- Марјан Ристиќ, член
- Ангел Иванов, член
- Сашо Цветковски, член
- Бесник Матоши, член

07 РАБОТА СО КАТЕГОРИИ У-15, У-20 И У-25

- Ѕвонко Лазаревски, претседател
- Кире Малинков, член
- Петар Булески, член
- Наќе Ѓузелов, член
- Илија Томов, член

08 КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

- Радован Димитриевски, претседател
- Васе Здравков, член
- Игор Јосифовски, член
- Илија Бојаровски, член
- Горан Субашески, член

09 КОМИСИЈА ЗА НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

10 ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

- Васе Ѓорѓески, претседател
- Васил Хаџиски, член
- Борче Еленов, член
- Даниел Наумоски, член
- Перица Стојковски, член
- Перо Стефков, член
- Мартин Спасовски, член
 
- Марјан Вељановски, претседател
- Звонко Лазаревски, член
- Мартин Павлов, член

11 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИНА НА РИБЕН ФОНД

12 ПРАВНА КОМИСИЈА

- Душко Шапуриќ, претседател
- Трајче Златановски , член
- Ѓоко Ицоски, член
- Благоја Димитров
- Богдан Стојановски
 
- Васе Ѓорѓевски, претседател
- Панче Перковски , член
- Ѓоко Трајчевски, член
- Сашо Додевски, член

 

 

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00