Забрани за риболов за 2017 година

12 Апр 2017
4547 пати

Во прилог на ова известување може да го преземете решението од МЗШВ за забрани за риболов за 2017 година, а со кликање на банерот лево "ЗАБРАНИ ЗА РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИ РЕВИРИ И РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ" може да ја преземете табелата со забрани по поединечни ревири и зони.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk