Известување од СРК Клен - Македонски Брод

10 Авг 2017
2153 пати

Почитувани риболовци,

СРК КЛЕН - МАКЕДОНСКИ БРОД Ве информира дека согласно препораките на Владата на Република Македонија и прогласувањето на кризната состојба на територијата на општина Македонски Брод поради настанатите пожари, се воведува ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА РИБОЛОВЕН РЕВИР ТРЕСКА 2. Ќе Ве замолиме за разбирање и за почитување на забраната.

За завршување на забраната за движење на Риболовен ревир Треска 2 ќе бидете дополнително информирани.

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk