Известување за Супер лига

22 Сеп 2017
1758 пати

Почитувани,

Согласно усвоениот Календар и Пропозициите за спортско-риболовни натпревари во 2017 година, 3- то коло од Супер риболовната лига во дисциплината "пливка", во конкуренција сениори, ќе се одржи на ден 30.09.2017 година на акумулацијата Козјак.

Програм саатница

до 07.30 часот: Пристигање на натпреварувачите и пријавување
07.30 часот: Извлекување на стартни броеви
08.00 часот: Пристап на патеката I сигнал
08.35 часот: Најава за проверка на храната и мамките II сигнал
08.40 часот: Преглед на прихрана, мамки и прибор III сигнал
09.50 часот: Прихранување IV сигнал
10.00 часот: Почеток на натпреварот V сигнал
13.55 часот: Пет минути пред крај на натпреварот VI сигнал
14.00 часот: Крај на натпреварот VII сигнал

Македонска Риболовна Федерација
Скопје, 22.09.2017

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk