Известување за годишно собрание на МРФ 2018

23 Апр 2018
1543 пати

Почитувани,

Ве известуваме дека седницата на 35-то изборно-констутивно Собрание на Македонска Риболовна Федерација ќе се одржи на 29.04.2018 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје (населба Автокомадна) со почеток во 11:00 часот.

Право на делегати имаат риболовни здруженија, членски на федерацијата, кои ги имаат подмирено обврските за 2017 година согласно член 23 од Статутот на МРФ до денот на одржување на Собранието.

Со почит,

Македонска Риболовна Федерација

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk