Решение за висина на надомест за легитимација за 2019

08 Јан 2019
1389 пати

Почитувани,

Во прилог може да го погледнете Решението за одредување на надоместокот за издавањето на легитимацијата за рекреативен риболов за 2019 година, издадено од страна на МЗШВ.

Со почит,

Македонска Риболовна Федерација

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk