Дополнително одобрени цени на дозволи за 2019

12 Фев 2019
1052 пати

Почитувани,

Во прилог може да го погледнете дополнувањето на Решението на МЗШВ за одобрение на цените на дозволи за риболовни ревири и рекреативни зони за 2019 година.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk