Покана за Собрание на МРФ

23 Дек 2019
869 пати

Почитувани,

Ве известуваме дека 36-тата седница на Собранието на МРФ ќе се одржи во просториите на Земјоделски факултет за науки и храна 29.12.2019 година со почеток во 11.00 часот.

Делегати со право на глас имаат риболовните здруженија, членки на федерацијата, кои ја имаат подмирено членарината за 2018 година до денот на одржувањето на Собранието.

Во прилог се материјалите за собранието.

Со почит,

Македонска Риболовна Федерација 

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00