Решение за висина на надомест за легитимации за 2020 година

10 Јан 2020
1345 пати

Почитувани,

Во прилог можете да го погледнете одобрението за висина на надомест за легитимации за 2020 година, издадено од МЗШВ.

Воедно ве информираме дека ќе започнеме со издавање на легитимации од понеделник, 13.01.2020.

Со почит,

МРФ

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00