Јавен повик за доделување на концесии

23 Ное 2018
1523 пати

Почитувани,
Ве известуваме дека во денешното издание (Петок 23.11.2018 година) во весниците Нова Македонија и Слободен печат е објавен ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони:
Црна река 1, Црн Дрим 2, Охридски слив, Злетовска река, Треска 1, Акумулација Матка, Охридско Езеро и Дојранско Езеро.

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk