ИЗВЕСТУВАЊА

Почитувани,Ве известуваме дека јавната расправа во врска со Предлог Риболовните основи за одделните риболовни води ќе се одржи на ден 14.01.2016 година (четврток), со почеток во 12:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. Аминта трети бр. 2 - Скопје.Сите засегнати страни своите предлози и забелешки по Предлозите на Риболовните основи треба да ги презентираат на Јавната расправа, а воедно и да ги достават во писмена форма на самата расправа.

Среќни празници

24 Дек 2015
2090 пати
Македонската Риболовна Федерација им посакува на сите риболовци во Р. Македонија среќни празници и успешна Нова година!Бистро
Согласно Правилникот за водење постапка и утврдување број на спортисти за стекнување со спортската категорија спортист – спортска надеж бр. 01-1292/1 од 10.07.2015 година и точка 1 од Одлуката за прогласување категоризирани спортисти бр. 08-1455/1 од 26.08.2015 година, директорот на Агенцијата за млади и спорт, донесе Решение за доделување на категоријата спортист – спортска надеж на:
Почитувани, Ве известуваме дека на ден 15.10.2015 година (четврток) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе се одржи јавна расправа по Нацрт риболовните основи. Со почит, Македонска Риболовна Федерација

Известување

07 Окт 2015
3889 пати
Почитувани,Ве известуваме дека УКИМ Институт за сточарство ги изработи нацрт верзиите на Риболовните основи за риболовните води во Република Македонија согласно Договорот број 02-7560/1 од 01.07.2015 година, склучен помеѓу МЗШВ и УКИМ ИС – Скопје.Со склучениот Договор Институтот е обврзан да ја запознае јавноста со содржината на Нацртот на риболовните основи. Согласно оваа обврска ве известуваме дека Риболовните основи се поставени на интернет страната на Институтот за сточарство www.istoc.ukim.edu.mk, а истите се превземени и од Македонската Риболовна Федерација и се постирани и на страната на МРФ www.MRF1952.mk, како би можело јавноста да биде запозната со содржината истите.Сите забелешки по нацрт риболовните основи ќе бидат примани во писмена форма на адресата на УКИМ Институт за сточарство “Иле Илиевски” 92а, 1000, Скопје…
Македонската Риболовна Федерација ги поканува сите заинтересирани риболовци да земат учество на државниот куп во дисциплина “спин“ кој ќе се одржи на 25.10.2015 на Мавровско езеро. Програмата и правилникот за овој куп може да ги преземете со кликање на долниот линк. Бистро
ЗСРРК Вардар Скопје во изминатиов перид односно во месеците април–мај 2015 година на риболовниот ревир Вардар 11 односно од Демир Капија до Гевгелија на неколку наврати беа направени акциски контроли од кои беше констатирано следното:- Одземени и откриени се поголем број на недозволени средства мрежи ноќници и серкмиња од познати сторители и против истите се поднесени соодветни кривични пријави до надлежната институција. Одземените недозволени средства се фотографирани и истите доставени како материјален доказ.- Одземени беа 42 мрежи три серкмиња , две чекала како и големо количество на риба од видот на бојник, клен, попадика, мрена, карас , крап и сом која дел од неа беше уредно вратена во водите на реката Вардар бидејќи беше сеуште жива а се во присаство…
Во прилог е емисијата РИБАРСКА ВИСТИНА - Прва крапска риболовна лига, второ коло, втор дел, снимена од страна на Радован Димитриевски.

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk