ИЗВЕСТУВАЊА

Почитувани риболовци, Во прилог може да ја погледнете Програмата за Спин лига 2020 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Пријавувањето е во тек. Бистро! Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Ве известуваме дека уплатата за судиска такса и спортска легитимација за 2020 година се уплатува на жиро сметка 300 000000 191029 Комерцијална банка најдоцна до 20.03.2020 година. Со почит, Македонска Риболовна федерација
  Број на оглас 1395200 Податоци за обврзникот (работодавачот) Назив МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА Скопје Единствен матичен број на субјектот и реден број на деловната единица 4067819 Податоци за огласувањето Датум на објавување 28.02.2020 Рок на важност 10 Број на потребни работници 1 Начин на задоволување на потребата од работници Со огласување во АВРСМ Податоци за работното место Работното место е упразнето Населено место  Скопје - Центар Вид на вработување Неопределено Занимање Административен секретар Работно место Технички Секретар во Македонска Риболовна Федерација Работно време 40 Работа во смени Претпладне; Дали работното место е со посебни овластувања Не Основна плата (месечен износ за полно работно време) 15,000.00 Распоред на работно време од 07.00 до 15.00 ч Предуслови Степен на стручна подготовка  VIIA…

Оглас за вработување

03 Фев 2020
4648 пати
Почитувани, Ве информираме дека Македонска Риболовна Федерација објави оглас за вработување на технички секретар. Истиот може да го погледнете во прилог: ИНФОРМАЦИИ ЗА ОГЛАСОТ Објавен на 03.02.2020 Огласот трае до 11.02.2020 Занимање според НКЗ Технички секретар Работно место Технички Секретар во Македонска Риболовна Федерација Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределено Потребно искуство   Број на места 1 Слободни места 1 Распоред на работно време Претпладне; Работно време 07.00-15.00 Неделно часови 40 Основна плата 15,000.00 Забелешка Молба Биографија Увер за државјанство Потврда за неосудуваност Копија од ЛК и Возачка дозвола Доказ за позн стр јазик - приоритет англиски Препорака од пртеходно вработување Друго Доставување на документи во затворен необележен плик во…
Почитувани, Во прилог може да ги преземете потребните документи за вадење на државна дозвола за рекреативен риболов. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани концесионери, Во прилог може да го преземете теркот за Годишен план и Годишен извештај. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани риболовци, Во прилог може да ги погледнете Програмата за Спин лига 2020 и Програмата за Спин куп 2020 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Бистро! Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Во прилог можете да го погледнете одобрението за висина на надомест за легитимации за 2020 година, издадено од МЗШВ. Воедно ве информираме дека ќе започнеме со издавање на легитимации од понеделник, 13.01.2020. Со почит, МРФ

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00