ИЗВЕСТУВАЊА

Почитувани, Во прилог може да ги преземете потребните документи за вадење на државна дозвола за рекреативен риболов. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани концесионери, Во прилог може да го преземете теркот за Годишен план и Годишен извештај. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани риболовци, Во прилог може да ги погледнете Програмата за Спин лига 2020 и Програмата за Спин куп 2020 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Бистро! Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Во прилог можете да го погледнете одобрението за висина на надомест за легитимации за 2020 година, издадено од МЗШВ. Воедно ве информираме дека ќе започнеме со издавање на легитимации од понеделник, 13.01.2020. Со почит, МРФ
Почитувани, Ве известуваме дека 36-тата седница на Собранието на МРФ ќе се одржи во просториите на Земјоделски факултет за науки и храна 29.12.2019 година со почеток во 11.00 часот. Делегати со право на глас имаат риболовните здруженија, членки на федерацијата, кои ја имаат подмирено членарината за 2018 година до денот на одржувањето на Собранието. Во прилог се материјалите за собранието. Со почит, Македонска Риболовна Федерација 
Вчера (недела 29.09.2019), во дисциплина “Лов на крап и амур“, заврши11-ти Јадранско-Подунавски Куп на кој се натреваруваа екипи од 5 државиод бившите YU простори и тоа: 3 екипи од Хрватска2 екипи од Србија1 екипа од Црна Гора1 екипа од Словенија и4 екипи од Македонија Во прилог КОНЕЧЕН ПЛАСМАН. Поздрав, МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА
Почитувани, Во прилог може да го преземете последниот повик за доделување на концесии за рекреативен риболов. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Во прилог може да ја погледнете дополната на Решението за забрани за риболов за 2019 година. Со почит, Македонска Риболовна Федерација

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00