ИЗВЕСТУВАЊА

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги објавува следните ЈАВНИ ПОВИЦИ бр. 01/2016 и 02/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2016 година . КРАЈОТ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА Е 31.03.2016 Јавните повици може да ги преземете со кликање на линковите подолу.
Со кликање на линкот подолу може да ја преземете Програмата за финансиска помош во рибарството за 2016 година
Почитувани,Ве известуваме дека јавната расправа во врска со Предлог Риболовните основи за одделните риболовни води ќе се одржи на ден 14.01.2016 година (четврток), со почеток во 12:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. Аминта трети бр. 2 - Скопје.Сите засегнати страни своите предлози и забелешки по Предлозите на Риболовните основи треба да ги презентираат на Јавната расправа, а воедно и да ги достават во писмена форма на самата расправа.

Среќни празници

24 Дек 2015
4262 пати
Македонската Риболовна Федерација им посакува на сите риболовци во Р. Македонија среќни празници и успешна Нова година!Бистро
Согласно Правилникот за водење постапка и утврдување број на спортисти за стекнување со спортската категорија спортист – спортска надеж бр. 01-1292/1 од 10.07.2015 година и точка 1 од Одлуката за прогласување категоризирани спортисти бр. 08-1455/1 од 26.08.2015 година, директорот на Агенцијата за млади и спорт, донесе Решение за доделување на категоријата спортист – спортска надеж на:
Почитувани, Ве известуваме дека на ден 15.10.2015 година (четврток) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе се одржи јавна расправа по Нацрт риболовните основи. Со почит, Македонска Риболовна Федерација

Известување

07 Окт 2015
6175 пати
Почитувани,Ве известуваме дека УКИМ Институт за сточарство ги изработи нацрт верзиите на Риболовните основи за риболовните води во Република Македонија согласно Договорот број 02-7560/1 од 01.07.2015 година, склучен помеѓу МЗШВ и УКИМ ИС – Скопје.Со склучениот Договор Институтот е обврзан да ја запознае јавноста со содржината на Нацртот на риболовните основи. Согласно оваа обврска ве известуваме дека Риболовните основи се поставени на интернет страната на Институтот за сточарство www.istoc.ukim.edu.mk, а истите се превземени и од Македонската Риболовна Федерација и се постирани и на страната на МРФ www.MRF1952.mk, како би можело јавноста да биде запозната со содржината истите.Сите забелешки по нацрт риболовните основи ќе бидат примани во писмена форма на адресата на УКИМ Институт за сточарство “Иле Илиевски” 92а, 1000, Скопје…
Македонската Риболовна Федерација ги поканува сите заинтересирани риболовци да земат учество на државниот куп во дисциплина “спин“ кој ќе се одржи на 25.10.2015 на Мавровско езеро. Програмата и правилникот за овој куп може да ги преземете со кликање на долниот линк. Бистро

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk