ИЗВЕСТУВАЊА

Во прилог може да го преземете Решението за забрани за риболов поради мрест на риболовни ревири и рекреативни зони, издадено од МЗШВ. Со почит. Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Ве известуваме дека поради одржување на меѓународниот куп во кајак на реката Треска ИКАС 2019 од 04.04 до 07.04.2019, кајак натпревари за избор на репрезентација на 13-14.04 и 20-21.04, како и празникот Велигден на 27.04,  3-тото и 4-тото коло од Државна мушичарска лига на Македонија 2019, наместо на 07.04.2019, ќе се одржат на 4.05.2019.3-то коло04.05.2019 на река Треска (Скопски дел) од 09:00 до 12:00 часот 4-то коло04.05.2019 на река Треска (Скопски дел) од 15:00 до 18:00 часот Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Согласно Правилникот за спортско-риболовни судии и Одлуката на Управниот одбор на МРФ за формирање на комисја за полагање испит, комисијата објавува П Р О Г Р А М АЗа полагање на испит за спортско-риболовни судии 1. Полагањето испит за спортско-риболовни судии ќе се спроведе во дисциплините „Пливка“ и „Крап“, во двата ранга: III ранг - основен судија и II ранг - државен судија, за секоја дисциплина посебно.2. Спроведување на испитот2.1. Теоретскиот дел се врши писмено, со заокружување и доплолнување на одговори на поставените прашања и понудените одговори и решавање на задача со пресметување на резултати за одреден натпревар. Тежината на задачата ќе биде според рангот за кој се полага. 2.2. За пресметување на конечните резултати од теоретскиот дел, прашањата учествуваат…
Почитувани риболовци, Во прилог може да ја погледнете Програмата за Спин лига 2019 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Бистро! МРФ
Почитувани, Во прилог може да го погледнете дополнувањето на Решението на МЗШВ за одобрение на цените на дозволи за риболовни ревири и рекреативни зони за 2019 година.
Почитувани риболовци, Во прилог може да ја погледнете Програмата за Мушичарската лига 2019 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Бистро! МРФ  
Почитувани, Во прилог може да го погледнете Решението за одредување на надоместокот за издавањето на легитимацијата за рекреативен риболов за 2019 година, издадено од страна на МЗШВ. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Во прилог може да го погледнете Решението на МЗШВ за одобрение на цените на дозволи за риболовни ревири и рекреативни зони за 2019 година.

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00